Szukaj
By Lili
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ

Bylili.pl

 

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

 

Regulamin określa zasady składania zamówień, sprzedaży oraz dostarczania towarów sklepu internetowego By Lili, znajdującego się pod adresem internetowymwww.bylili.pl . Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje w nim zawarte.

 

 

 

DEFINICJE

 

1.Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

 

2.Sprzedający– PHU Adam Rutkowski , ul. Michała Pietkiewicza 2A/22, 15-689 Białystok

 

NIP – 5422430205 oraz REGON - 050837609

 

3.Klient– osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

4.Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.bylili.pl , za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

 

5.Usługato usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

 

6. Produktto rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.

 

7.Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 

8.Koszykto funkcjonalność sklepu, umożliwiająca kompletowanie zamówień produktów przez klienta. Dodanie produktu do listy produktów objętych zamówieniem następuje przez użycie przycisku koszyk, znajdującego się przy produkcie w obszarze strony sklepu.

9. Promocja darmowej wysyłki. Jeżeli wprowadzona jest promocja darmowej wysyłki, wliczona ona jest w koszt produktu. W razie zwrotu produktu koszt przesyłki jest odliczany.

 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym www.bylili.pl, zwaną dalej Klientem, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.

 

2.Zamówienia składane w sklepie internetowym www.bylili.pl realizuje PHU Adam Rutkowski , ul. Miachała Pietkiewicza 2A/22 15-689 Białystok, NIP: 5422430205

 

3.Sprzedaż w sklepie internetowym By Lili odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy kupującym – zwanym dalej Klientem, a PHU Adam Rutkowski, ul.Michała Pietkiewicza 2A/22, 15-689 Białystok, NIP: 5422430205 zwanym dalej Sprzedającym lub By Lili. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży przez sklep internetowy, jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.

 

 

 

PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 

1.Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.

 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.

 

3. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.

 

 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAW

 

1.Wszystkie ceny podane w sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto , zawierają podatek VAT ,natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Produktu i wybranej formy płatności.

 

2.Za zakupiony towar klient płaci dokonując przelewu w wysokości wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego:

 

PHU Adam Rutkowski, Ul. Michała Pietkiewicza 2A/22, 15-689 Białystok

 

Raiffeisen Polbank: 47 1750 0012 0000 0000 3251 6858

 

bądź kurierowi za pobraniem.

3. W razie odmowy odebrania zamówionej paczki za pobraniem klient zoobowiazany jest do wpłaty 30 zł na w.w. konto.

Jest to pokrycie kosztu wysyłki paczki. Kolejne zamówienia osób nie odbierających paczek będą od razu anulowane.

 

 

 

ZAMÓWIENIA

 

1.Zamówienia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zamówienia umieszczonego na stronie internetowej www.bylili.pl

 

2.Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku. Termin realizacji zamówienia złożonego w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy rozpoczyna bieg w pierwszym najbliższym dniu roboczym.

 

3.Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.

 

4.Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu 1-3 Dni Roboczych chyba, że indywidualne ustalenia stanowią inaczej.

Czas dostawy = czas wysyłki towaru przez sklep - 2 dni robocze + czas doręczenia towaru przez określonego przewoźnika:
• za pomocą firmy kurierskiej DPD– czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze;
• za pomocą firmy kurierskiej InPost – czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze;
• za pomocą Poczty Polskiej – czas dostawy maksymalnie 7 dni

 

5.Warunkiem przyjęcia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.

 

4.Złożenie zamówienia przez Klienta jest potwierdzane drogą elektroniczną przez Sprzedającego za pośrednictwem e-maila, w którym zawarte będą szczegóły złożonego zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania zapłaty.

 

5.Termin płatności wynosi 3 Dni Robocze. Jeśli w tym terminie płatność nie nastąpi, zamówienie jest anulowane, a Klient otrzyma wiadomość e-mail o przyczynie anulowania zamówienia. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sklepu.

 

6.Realizacja zamówienia przez Sprzedającego następuje po otrzymaniu zapłaty od Klienta.

 

8.Jeżeli w chwili złożenia zamówienia niektóre z oferowanych produktów nie będą dostępne, Klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – w takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo anulowania zamówienia. W przypadku rezygnacji przez Klienta z części lub całości opłaconego zamówienia, kwota zapłacona przez Klienta za niezakupione towary zostanie zwrócona na rachunek bankowy Klienta.

 

9.Paragon lub faktura VAT z tytułu Usługi Sprzedaży zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu.

 

 

 

 

 

CENNIK DOSTAW W POLSCE:

 

 

Dostawa realizowana przez Kuriera:

 

- przesyłka kurierska 20 zł

 

- przesyłka kurierska za pobraniem 30 zł

 

Przy zakupach powyżej 1000 zł przy przedpłacie na konto lub przez PayPal, przesyłka realizowana jest na koszt By Lili.

 

W czasie trwania promocji "darmowa dostawa" dotyczy przesyłek krajowych.

Promocja darmowej wysyłki. Jeżeli wprowadzona jest promocja darmowej wysyłki, wliczona ona jest w koszt produktu. W razie zwrotu produktu koszt przesyłki jest odliczany.

 

Koszt wysyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju i wagi przesyłki.

 

 

 

ZWROTY


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni
od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna
niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (By
o la la, Grochowa 11 lok 15, 15-423 Białystok, Polska, sklep@bylili.pl, telefon:
604096937 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą
elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy,
jednak nie jest to obowiązkowe.
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub
jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie
internetowej: https://www.bylili.pl/zwrotyreklamacje.

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o
odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo
informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie
otrzymane od Państwa płatności,
( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a
w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy
poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się
Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat
w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później
niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej
umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu
14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania
z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania towaru.

Towar przeceniony jest towarem wadliwym i nie podlega zwrotowi!!!

REKLAMACJE

 

1.Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi, że nie jest on zgodny z zamówieniem, w szczególności jeżeli nie zgadza się rodzaj towaru, rozmiar, lub towar zawiera wady techniczne, powinien skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania.

 

2.Reklamowany produkt musi posiadać komplet metek oraz nie może być używany.

 

3.Towar przeceniony jest towarem wadliwym i nie podlega zwrotowi!!!

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH zgodność z RODO

 

1.Administratorem danych osobowych klientów jest PHU Adam Rutkowski, ul.Miachała Pietkiewicza 2A/22 , 15-668 Białystok, NIP: 5422430205 .Dane osobowe zbierane i przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ).

 

2.Dane osobowe nie są udostępniane osobom niezwiązanym z działalnością sklepu By Lili i służą wyłącznie do realizacji i obsługi zamówień Klientów. Informacje o adresie dostawy udostępniane są podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

3. Dane (imię i nazwisko, adres ,telefon, adres e-mail) pozyskiwane są tylko ze strony www.bylili.pl.

4. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu i dokonania zmian w udostępnionych danych kontaktując się przez pocztę pod adresem sklep@bylili.pl , bądź pod numerem telefonu 604096937. Pod tym adresem i numerem telefonu można zgłaszać skargi gdy dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa danych lub przepisów o ochronie danych.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Składając zamówienie, Klient świadomie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

 

2.Sprzedający nie udostępnia danych osobowych Klienta osobom trzecim.

 

3.Opisy i zdjęcia prezentowane na stronie są własnością właściciela Sklepu. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody właściciela Sklepu pod odpowiedzialnością karną.

 

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

 

5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

6.W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

 

sklep@bylili.pllub pod numerem telefonu: 604 096 937

 

Sklep internetowy Sellingo